Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu

ul. św. Barbary 5

32-590 Libiąż

MATEMATYKA - klasa IV

 

 

Przykłady zadań:

 
punktor

Zadanie 1

punktor

Zadanie 2

punktor

Zadanie 3

 
 
   

Porównywanie ułamków

Jeżeli ułamki mają jednakowe liczniki, to większy jest ten, którego mianownik jest mniejszy, np:

 

6
12

<

6
6

Jeżeli ułamki mają jednakowe mianowniki, to większy jest ten, którego licznik jest mniejszy, np:

 

6
12

<

8
12

Aby porównać ułamki o różnych mianownikach i licznikach należy sprowadzić ułamki do wspólnego mianownika lub wspólnego licznika, np:

 

3
4

...

2
3

 

3
4

=

9
12
2
3

=

8
12
9
12
>
8
12
3
4
>
2
3

                       

Zadanie 1

Jacek ma 32 - kartkowy zeszyt do matematyki, a Wojtek 60 - kartkowy. Jacek zapisał 13 kartek, a Wojtek 23. Który z chłopców zapisał większą część zeszytu?

                       

Zadanie 2

  Uporządkuj ułamki od największego do najmniejszego:

 

1
5
2
3
1
2
14
15
15
15
9
10
13
15

 

                       

Zadanie 3

    Porównaj ułamki, wpisz odpowiedni znak: <,>,=

 

9
14
 
3
7
 
2
4
 
5
3
14
21
 
12
24
 
42
7
 
4
56