Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu

ul. św. Barbary 5

32-590 Libiąż

 

 

 

Aktualności
  Dyrektor
  Nauczyciele
  Sekretariat
Osiągnięcia
  Linki
  Galeria
  Biblioteka
  Świetlica
  Pedagog
 
 

 

    Misja szkoły:

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu jest placówką oświatową, która szanując prawa dziecka:

 • wszechstronnie przygotowuje uczniów do życia w demokratycznym społeczeństwie;

 • rozwija ciekawość poznawczą ukierunkowaną na prawdę, dobro i piękno;

 • kształtuje właściwe emocje i postawy uczuciowe w stosunku do drugiego człowieka i otaczającego świata;

 • uczy świadomego korzystania z wiedzy, techniki i dóbr kultury;

 • uczy współodpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość.

 •  
   

   

    Samorząd
   

  Kalendarz

  Dla rodziców

  Losy absolwentów
    Konkursy
    Pozaszkolne osiagnięcia
    Podręczniki
    Bezpieczeństwo - Internet
    Materiały dla uczniów
    Szóstoklasista