Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu

ul. św. Barbary 5

32-590 Libiąż

 

 

 

Aktualności
  Dyrektor
  Nauczyciele
  Sekretariat
  Osiągnięcia
  Linki
  Galeria
  Biblioteka
  Świetlica
 

 

Pedagog

Samorząd

 

 
 

 

    Misja szkoły:

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu jest placówką oświatową, która szanując prawa dziecka:

 • wszechstronnie przygotowuje uczniów do życia w demokratycznym społeczeństwie;

 • rozwija ciekawość poznawczą ukierunkowaną na prawdę, dobro i piękno;

 • kształtuje właściwe emocje i postawy uczuciowe w stosunku do drugiego człowieka i otaczającego świata;

 • uczy świadomego korzystania z wiedzy, techniki i dóbr kultury;

 • uczy współodpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość.

 •  

   

   
   

   

    Kalendarz
    Konsultacje dla rodziców
    Konkursy
    Szóstoklasista
    Podręczniki
   

  Bezpieczeństwo - Internet

  Bezpieczna szkoła

  Szlachetne zdrowie

    Materiały dla uczniów
    Materiały dla rodziców